Centrum Bewust Bewegen

Jop van Oeveren

Wijkcentrum 't Sant

Beneluxlaan 74

5042WS Tilburg

06 49634493

bewustbewegen@online.nl

www.centrumbewustbewegen.nl