•  Hatha Yoga / Qi Gong.

Hierin worden de wat stevigere oefeningen vanuit de Hatha Yoga afgewisseld met de meer zachte en vloeiende bewegingen uit de Qi Gong.

Qi Gong is een Chinese gezondheidsleer. Het bestaat uit staande, zachte, vloeiende oefeningen die de algehele gezondheid bevorderen en daarnaast de gezondheid van specifieke organen, gewrichten en spiergroepen.

Het is een mooi samenspel van harder (yang) en zachter (yin). De lessen beginnen met een warming up. Daarna volgen er een aantal staande oefeningen. Halverwege de les vindt er altijd een korte meditatie plaats. Op een kussen, of stoel, wordt er even in stilte gezeten. De oefeningen werken hierdoor nog dieper door. Na de meditatie volgen er nog een aantal zittende of liggende oefeningen. De les wordt af gesloten met een uitgebreide, liggende ontspanningsoefening.

Tijdens de les wordt veel aandacht besteed aan de ademhaling. Het op een rustige, ontspannen manier ademen speelt een grote rol in de ontspanning, de rust die je gedurende de dag kunt voelen.

Het begint bij het bewust worden van de manier waarop je ademt. Hier zonder oordelen naar kijken; Heb je meer een borstademhaling, adem je tot diep in je buik; of ergens daar tussen in?

Bewust worden; aanvaarden en wellicht daarna heel voorzichtig proberen ruimte in je buik te maken door je buikspieren te ontspannen. Het gevolg kan zijn dat je ademhaling bijna vanzelf wat omlaag zakt en dieper wordt. Dus niet door het af te dwingen maar door ruimte te maken en dan bewust te volgen wat er gebeurt.

Ik vraag tijdens een les regelmatig hoe het is met de spanning in de buik en of het lukt om de spanning los te laten en ruimte in de buik te maken.


Ervaring is niet nodig. Graag vooraf even aanmelden via 06-49634493 of bewustbewegen@online.nl

Altijd is er thee.

Na iedere les is er gelegenheid om thee te drinken. Om nog even rustig na te zitten, om iets te vragen, een ervaring te delen etc. Hoeft niet, mag allemaal.
Voor mij is de les succesvol geweest wanneer iedereen na afloop in stilte, nog een beetje nadoezelend een kopje thee drinkt. Wanneer de stilte, de rust, de ontspanning nog even voortduurt.