Mindfulness
Vind de kracht in jezelf

 


Wat is mindfulness?

Mindfulness is een  heel praktische en effectieve manier om anders om te leren gaan met de dagelijkse stress in je leven. Ook helpt het je om meer balans en helderheid in je leven te ontwikkelen. Het helpt je om meer je eigen kracht te gaan voelen, meer aanwezig te zijn in je leven.
Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar mindfulness. Uit die onderzoeken blijkt dat mindfulness van grote waarde voor je kan zijn als je worstelt met:

  • angsten,
  • terugkerende sombere en malende gedachten,
  • chronische pijn,
  • vermoeidheid,
  • burn-out,
  • andere stress gerelateerde klachten.

Mindfulness oefent je geest om met volledige, milde en open aandacht in het hier en nu te zijn. In een mindfulness training ontwikkel je het vermogen om kalmte en helderheid te bewaren in de hektiek van het leven. Het leidt tot meer rust en ontspanning.
Daarnaast pakt het de wortel van de spanning en de stress aan.: de malende, opjagende, oordelende, onrustige en piekerende geest.
Door een mindfulness training ga je zicht krijgen op de manier waarop je in het leven staat. Waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Je automatische reacties op situaties, je angsten, je onzekerheden, je twijfels. Maar ook op je stress, je spanning, je drukte etc. Je leert zien hoe je bovenstaande zaken eigenlijk zelf creëert. Dat zal je vast doen zonder het te beseffen.
Door een mindfulness training ga je zien wat je doet in je leven. Je leert jezelf veel beter kennen. Door dit zelfinzicht ben je beter in staat om andere keuzes te maken. Om beter voor jezelf te zorgen.

Milde aandacht voor jezelf.
Je leert op een milde manier naar jezelf kijken . Je gaat zien hoe je jezelf, je manier van reageren, etc. vaker afkeurt en … je leert om dit niet meer te doen. Jezelf niet af te keuren, de dingen die je doet, je reacties niet af te keuren. Steeds meer ga je jezelf nemen en waarderen zoals je bent.

Niet (ver) oordelende aandacht.
We zijn gewend om alles wat we meemaken direct te beoordelen als ´fijn, goed, lelijk, slecht, onaangenaam, mooi`, etc. Door de mindfulness ga je jezelf maar ook de dingen om je heen meer zien zoals ze zijn en veel minder zoals je wilt dat ze zijn.  

Gerichte aandacht.
De hele dag door wordt je aandacht getrokken door allerlei dingen die je ziet, dingen die je hoort, dingen die je denkt, dingen die je voelt etc. Meestal is je aandacht erg ongericht en versnipperd. Dit alleen al kan je druk, onrustig en moe maken. Vaak laat je je meevoeren  door hetgeen je aandacht trekt en meestal ben je je daar niet bewust van. Door mindfulness ga je leren je aandacht te richten op hetgeen je op dat moment aan het doen bent. Je wordt je er steeds sneller bewust van wanneer je aandacht afdwaalt en .. je leert je aandacht terug brengen  naar waar je mee bezig bent.

Aandacht in het hier en nu.
Veel mensen zijn vaak met hun aandacht in het verleden of denken aan dingen die nog gaan komen. Herinneringen, wensen verlangens etc. Door een mindfulness training leer je steeds meer om met de aandacht in het hier en nu te zijn. Wat je nu doet, daar gaat het om. Herinneringen leiden je af van de werkelijkheid. Terwijl wensen en verlangens meestal zorgen voor teleurstellingen,

Je bent oké zoals je bent.
Door een mindfulness training ga je jezelf steeds meer zien als oké. Je leert jezelf te waarderen precies zoals je bent .Dat wil zeggen met je problemen, met je pijn, je vermoeidheid, je angst, je negatieve gedachten, etc. De training nodigt je uit om je problemen onder ogen te zien maar je ook te laten ervaren dat je meer bent dan een opsomming van je problemen,

De herberg

Mens/zijn is als een herberg;
Elke dag komen er nieuwe gasten.

Vrolijkheid, somberheid, laagheid,
even een helder moment
als onverwachte bezoeker

Verwelkom ze en biedt ze een gastvrij onthaal!
Ook al zijn het een hoop zorgen
Die jouw huis overhoop halen.

Behandel toch elke gast met respect.
Misschien ruimt hij bij je op
Om zo plaats te maken voor ets anders, iets fijns.

De sombere gedachte, de schaamte, de boosaardigheid, treed ze lachend bij de deur tegemoet
en nood hen binnen

Wees dankbaar voor iedereen die komt.
Want ieder van en is gestuurd
als een gids uit het onbekende.


Bewerkt uit; Barks, C. The essential Rumi, San Fransisco: Harper, 1997

De Training
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2.5 uur. Op vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.30.
Je krijgt bij de training een werkboek en een aantal oefen cd’s.
Voordat de training begint zal er een intakegesprek plaatsvinden.
Iedere bijeenkomst heeft een ander thema. Tijdens de bijeenkomsten zal er veel worden geoefend in het mediteren, het richten van je aandacht etc.
Globaal gezien ziet een bijeenkomst er al volgt uit:

  • bespreken van het huiswerk
  • aandacht besteden aan de oefeningen voor de komende week
  • bespreken van de ervaringen van de middag rondom theorie en oefeningen.

Na iedere bijeenkomst wordt huiswerk opgegeven. Het huiswerk vergroot het succes van de training enorm en is in die zin verplicht. Het huiswerk bestaat voornamelijk uit het doen van praktische oefeningen en zal per dag 30 tot 45 minuten in beslag nemen.

De Data

Op vrijdagmiddag van 15:00 - 17:30
oktober. 3, 10, 17, 31
november. 7, 14, 21, 28

De prijs: €250,-

Het programma

Bijeenkomst 1 De automatische piloot
Thema: Deze eerste bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken met elkaar en kennis te maken met de werking van ‘aandacht’; met name het ontdekken van de automatische piloot.

Bijeenkomst 2 Omgaan met hindernissen
Thema: In deze bijeenkomst worden de barrières en hindernissen die de deelnemers bij het oefenen tegenkomen besproken en wordt de deelnemers geleerd hoe je mindfulness kunt toepassen in het omgaan met de hindernissen.

Bijeenkomst 3 Bewustzijn van de ademhaling
Thema: Aandacht voor de zitmeditatie. Daarnaast een verkenning in hoe je omgaat met grenzen. Grenzen die je jezelf oplegt en grenzen die ons opgelegd worden. Hoe ga je ermee om en hoe bepalen ze je leven.  Hoe kun je ook met grenzen omgaan.

Bijeenkomst 4 Aanwezig blijven
Thema: Vaak hebben we de neiging om vervelende dingen te vermijden. Een gevolg hiervan kan zijn dat we onze grenzen overschrijden. In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan het aanwezig blijven bij onplezierige gebeurtenissen.

Bijeenkomst 5  Toestaan, laten zijn
Thema:  Onze gedachten, sensaties en emoties zijn werkelijkheid. In deze bijeenkomst gaat het over accepteren van wat er is. Door acceptatie komen we tot rust in het bewustzijn van wat er nu is.

Bijeenkomst 6   Gedachten zijn een feiten
Thema: Deze bijeenkomst wordt besteed hetgeen gedachten met je kunnen doen en aan manieren die je kunt hanteren om je ( negatieve )gedachten anders te zien.

Bijeenkomst 7   Hoe kan ik het best voor mezelf zorgen
Thema: Wat we van moment tot moment, van uur tot uur met onze tijd doen heeft grote invloed op ons algemeen welbevinden en op ons vermogen effectief met stress en negatieve gevoelens om te aan. Wat kun jij doen om het goed te hebben?

Bijeenkomst 8  Gebruiken wat geleerd is om met toekomstige stressvolle situaties om te gaan
Thema: In deze laatste bijeenkomst besteden we aandacht aan de volgende vragen:  Hoe kun je wat je geleerd hebt in deze training toepassen in je leven? Wat zijn voor jou de belangrijkste stressindicatoren, ( niet )helpende acties?   Hoe verbind je dit met een oefenplan?

De Trainer
Mijn naam is Jop van Oeveren.  In wezen ben ik al jaren bezig met mindfulness. Zelfs al toen de term mindfulness nog niet bestond.
Van oorsprong ben ik docent Omgangskunde en Gezondheidskunde. Ik heb gewerkt in de jeugdhulpverlening en als docent sociale vaardigheden in het middelbaar beroepsonderwijs. Op dit moment nog steeds werkzaam in het onderwijs. Niet meer voor de klas maar in het zorgteam van de afdeling Welzijn,Cultuur en Onderwijs van ROC Eindhoven. Als studentenbegeleider. Mijn grootste taak is het bieden van sociaal-emotionele begeleiding aan zowel individuen als groepen.

Daarnaast ben ik als buitensupervisor verbonden geweest aan een sociale academie. Ik heb daar supervisie gegeven aan groepen en individuen. Hiervoor heb ik de Voortgezette Opleiding gevolgd in de richting Supervisiekunde, Opleiden en Deskundigheidsbevordering.
De laatste 12 jaar ben ik steeds meer bezig geweest met het contact krijgen met mijn gevoel. Dit heb ik onder andere gedaan via de weg van de Yoga en Tai chi, Qi Gong.
Opleiding gevolgd tot Yoga docent en Tai Chi, Qi Gongdocent.
Altijd heb ik de behoefte gehad om mijn ervaringen en ontwikkelingen door te geven aan anderen. Vandaar Centrum Bewust Bewegen. Hier verzorg ik lessen in bovenstaande zaken.
De mindfulness heeft veel raakvlakken met de ervaringen en ontwikkelingen die ik zelf het doorgemaakt in mijn leven. Het volgen van de opleiding tot mindfulnesstrainer voelde aan als thuiskomen.  Zoveel herkenning en zo passend bij mij. Waar ik al jaren mee bezig was kreeg hier een wetenschappelijk onderbouwde status. Voor mij is mindfulness echt dé manier om anders, rustiger, milder met jezelf en je omgeving om te leren gaan.